Αποποίηση Ευθύνης

Ο ιστότοπος FitnessCoaching.gr λόγω της φύσης του αντικειμένου του Fitness-και με ότι διάσταση που αυτό μπορεί να πάρει-που πραγματεύεται, περιέχει συχνά πληροφορίες διατροφικού, προπονητικού, ή/και ιατρικού ενδιαφέροντος.

Ως χρήστες και αναγνώστες του ιστότοπου αυτού, ενημερώνεστε και αποδέχεστε τα ακόλουθα:

-Η χρήση του υλικού του ιστότοπου FitnessCoaching.gr γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη. Ο ιστότοπος Fitness Coaching και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση κακής χρήσης του υλικού το οποίο περιέχεται στον ιστότοπό του.

-Το υλικό του ιστότοπου FitnessCoaching.gr παρέχεται για ενημέρωση του κοινού και μόνο. Καμία απόφαση σχετική με την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πάθησης δεν μπορεί να λαμβάνεται με γνώμονα το υλικό αυτό χωρίς την απαραίτητη εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή και ιατρική επίβλεψη.

-Αγοράζοντας ή/και χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προγράμματα που ο ιστότοπος FitnessCoaching.gr προσφέρει, συναινείτε αυτομάτως ότι γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι θα φροντίσετε να λάβετε τη σύμφωνη ιατρική γνώμη για το σκοπό αυτό ή/και έχετε την απαραίτητη ιατρική επίβλεψη κατά τη διάρκεια χρήσης ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων. Με την καθοιονδήποτε τρόπο χρήση των προγραμμάτων που ο ιστόποπος FitnessCoaching.gr προσφέρει ή θα προσφέρει κατά καιρούς, συναινείτε ότι γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και ο ιστότοπος FitnessCoaching.gr και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν

-Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην υγεία εξαιτίας αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν με γνώμονα το υλικό αυτό, χωρίς την αναζήτηση της απαραίτητης εξατομικευμένης ιατρικής συμβουλής και ιατρικής επίβλεψης, ο ιστότοπος FitnessCoaching.gr και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν.

-Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία, υπόδειξη ή παραίνεση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στους αναγνώστες μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση το περιεχόμενο αυτό να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή, διάγνωση, πρόγνωση ή θεραπεία. Είναι ανάγκη πάντα να αναζητάτε η εξατομικευμένη συμβουλή και επίβλεψη του θεράποντος ιατρού ή άλλου εξειδικευμένου παρόχου υγείας, αναφορικά με όποια ερωτήματα μπορεί να προκύψουν σχετικά με παθήσεις. Ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπεται η ιατρική συμβουλή και να υποτιμάται η εκ του σύνεγγυς επίβλεψη και εκτίμηση της κατάστασης της υγείας από αναγνωρισμένο επαγγελματία της υγείας. Ποτέ δεν πρέπει να καθυστερείται η αναζήτηση της ιατρικής συμβουλής εξαιτίας της ανάγνωσης υλικού από τον παρόντα ιστότοπο.

-Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα υγείας, αναζητήστε εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας, σε σχέση με θέματα που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο.

-Ειδικά σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος πρέπει να κληθεί άμεσα ο προσωπικός ιατρός ή τα Επείγοντα Περιστατικά και γενικά πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εξαιτίας χρήσης του υλικού και περιεχομένου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο.

Get the body of your dreams

Make progress. Not excuses. Real results. Not promises

0